Css Seçiciler

Css Seçiciler

Seçici,stil oluşturmak istediğiniz Html ögesini işaret eder.

1) Aşağıdaki örnekte,tüm 
elemanlarının içindeki metni kırmızı renge boyayacaktır.

h1 {
color:#f00;
}

Dikkat edilmesi gereken bir kuralda her satırı ;(noktalı virgül) ile bitirmeliyiz.

2) Bir diğer örnek;

* {
color:#000;
text-align:center;
}

*  Tüm  nesneleri seçmek için kullanılır. Sayfadaki tüm metinler siyah ve ortalı olacaktır.

3) Class Kullanımı
div.ornek {
text-decoration:underline
}

Div tagının sınıfı ornek olan tüm tagları seçmek için kullanılır.İçerisindeki metinler altı çizgili olacaktır.