İonic Framework #3 Http Servisleri

İonic Framework #3 Http Servisleri

Bu derste İonic Framework de bir json api servisine bağlanıp verileri çekeceğiz.
Öncelikle bir adet product sayfasını oluşturuyoruz.


   ionic generate page product
 

Daha sonra product sayfamızı app.module.ts dosyasımıza import ediyoruz.
 
 
import { ProductPage } from '../pages/product/product';
 

Ve daha sonra declarations ve entryCompenents ekliyoruz.
 

declarations: [
MyApp,
HomePage,
ListPage,
ProductPage
],
entryComponents: [
MyApp,
HomePage,
ListPage,
ProductPage
],

App.component.ts dosyamızada aşağıdaki gibi düzenliyoruz. Önce Product dosyamızı import edip, pages arrayimize ekliyoruz
 
 
import { ProductPage } from '../pages/product/product';
 
 
this.pages = [
{ title: 'Home', component: HomePage },
{ title: 'List', component: ListPage },
{ title: 'Urunler', component: ProductPage }
];

Şimdide src klasörüne içine services klasörünü açıp içine urunler.services.ts ve urunler.ts sayfalarını oluşturuyoruz.

urunler.services.ts sayfası
urun.ts sayfasıproduct klasörünün içindeki product.ts dosyasıproduct.html dosyası